S. 71 (2009)

Mục lục

Bài viết

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI DÙNG MẠNG NƠ - RÔN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Minh, Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Đức Thành 1
GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN CỰC TIỂU HOÁ ĐỘ TRỄ Tóm tắt PDF
Ban Hà Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa 6
ỨNG DỤNG MẠNG NƠ - RÔN TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÀU NGẦM Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Đức Dục 12
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH TẠO VÉC TƠ ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG GẠCH CERAMIC Tóm tắt PDF
Đinh Văn Nhượng, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Hoài Linh 18
LƯU LƯỢNG TRONG MẠNG FMC VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH TUYẾN QoS Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Kiên 24
ĐÁNH GIÁ SỤT GIẢM ĐIỆN ÁP NGẮN HẠN TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN THỜI GIAN TÁC ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ BẢO VỆ Tóm tắt PDF
Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Công Thắng 30
KHẢO SÁT NĂNG LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHI CẤP ĐIỆN TỪ BIẾN TẦN Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Khanh, Bùi Đình Tiếu, Trần Văn Thịnh 35
MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG SỨC GIÓ Ở BÌNH ĐỊNH ĐẾN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB - SIMULINK Tóm tắt PDF
Bùi Đình Tiếu, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Duy Khiêm 41
HẠN CHẾ QUÁ ĐIỆN ÁP THAO TÁC CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN CAO ÁP BẰNG CHỐNG SÉT VAN ĐƯỜNG DÂY Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Tường, Trần Văn Tớp 46
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CHO TRẠM TUYỂN THAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Cường 51
NGHIÊN CỨU BỘ QUAN SÁT NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI TẤM BẰNG MÔ HÌNH HÀM TRUYỀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Công, Ngô Minh Đức, Chu Minh Hà, Đinh Việt Cường 55
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY CẦU PHỦ TiAlN KHI GIA CÔNG THÉP Cr12MoV QUA TÔI Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn 59
NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ỨNG XỬ LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT NỀN POLYME NHIỆT RẮN DẠNG KHỐI Tóm tắt PDF
Lê Thái Hùng, Nguyễn Trọng Giảng 64
ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG VÀ SỐ LƯỢNG XƠ CƠ BẢN ĐẾN ĐỘ BỀN CƠ HỌC VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE TRÊN CƠ SỞ NHỰA PHENOLFOCMANDEHIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhật Trinh 69
XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYM CHITOSANAZA TỪ Penicillium oxalicum BKH2 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Quản Lê Hà 74
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CỦA KHOAI LANG TÍM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA Tóm tắt PDF
Trương Thị Minh Hạnh, Lê Viết Triển 79
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VANG NẾP CẨM Tóm tắt PDF
Khuất Hữu Thanh, Quản Lê Hà, Vũ Mạnh Hào 86
NGHIÊN CỨU TRÍCH LY VÀ TINH SẠCH MIMOSIN TỪ CÂY MẮC CỠ Tóm tắt PDF
Phan Thanh Long, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Xuân Đài 90
THÀNH PHẦN AXÍT BÉO CỦA THỊT THÂN VÀ CỔ GEODUCK THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Duy 96
MỘT VÀI GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG HOA KỲ TRONG BỐI CẢNH SUY GIẢM KINH TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy 101
ĐỔI MỚI THIẾT KẾ DẠY HỌC ĐẠI HỌCTRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt PDF
Dương Phúc Tý 105


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980