Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH DỰA TRÊN KHỐI NGỮ LIỆU ĐỂ TRÍCH XUẤT THUẬT NGỮ TỪ CÁC VĂN BẢN Y HỌC TIẾNG ANH

Hoàng Thị Khánh Tâm

Tóm tắt


Tóm tắt: CLIL (Content and Language Integrated Learning) là triết lý giáo dục có tính cải tiến ở Châu Âu có thể sẽ áp dụng ở Việt Nam trước thềm 2020. Hai kĩ thuật tìm kiếm bổ trợ nhau là “precision” (tính chính xác) và “recall” (tính toàn diện); hai yếu tố được phân tích nhằm trích xuất thuật ngữ y học bằng tiếng Anh từ tài liệu văn bản y học của BAWE (British Academic Written English) là “specialized occurrence” (sự xuất hiện của từ chuyên môn, dùng AntConc) và “frequency count” (mức độ xuất hiện thường xuyên của thuật ngữ đó, dùng phần mềm thống kê R). Định nghĩa thuật ngữ y học tiếng Anh dựa theo thống kê đã được thiết lập qua quá trình thực nghiệm xây dựng bộ thuật ngữ đơn cử với 45 mục từ kiểm định bởi 10 chuyên gia y tế Việt Nam trong và ngoài nước.