Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TƯỢNG CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT-TIẾNG ANH TRONG HỘI THOẠI GIỮA CÁC GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ

Lê Hương Thảo

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng các khung lý thuyết có sẵn để tìm ra các kiểu chuyển mã và những lí do chuyển mã trong các hội thoại giữa những giáo viên dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. Dữ liệu được thu thập thông qua việc thu âm những cuộc hội thoại tự nhiên giữa những người tham gia. Phần lời của các cuộc hội thoại cho ra các trường hợp chuyển mã để phân loại. Những người tham gia sử dụng một bản tự thuật được cung cấp sẵn để đưa ra lí do thực sự cho việc họ đã chuyển mã. Kết quả cho thấy kiểu chuyển mã trong phạm vi câu là phổ biến nhất, chuyển mã ngoài câu chiếm rất ít, và không có chuyển mã liên câu. Về mặt lí do chuyển mã, lí do phổ biến nhất là do thói quen, tiếp đó là để trích dẫn và để truyền tải ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa.